Seminerler

Münir Arıkan 22 yıldır Türkiye’nin her yerinde adım atmadık bir şehir bırakmadan seminerler vermiş ve vermeye devam etmektedir. Türkiye’de verdiği seminerlerin yanı sıra yurtdışında da Türkçe & İngilizce olmak üzere seminerler vermektedir.

Seminer vermenin ruhun yaşam enerjisi olduğunu keşfeden Arıkan, son nefesini dahi seminer verirken vermek istediğini ve insanların hayatlarına dokunmanın kendisi için ifade ettiği önemi her zaman vurgulamaktadır.

Türkiye’de birçok kişi, grup, üniversite, okul, kamu kurumu ve şirketin geleceğine yön vererek, milyonlarca insanın hayatına dokunmuştur. Seminerlerinde klasik bir bilgi aktarımı yerine, bilgiyi interaktif, ilgi çekici, güncel ve eğlenceli bir şekilde sunmaktadır.

Başlıca Seminer Konuları;

 1. Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor?
 2. İnsan Kendini Nasıl Motive Eder?
 3. Nitelikli İnsan
 4. Takımdaşlık
 5. Etkili İletişim
 6. Kurumsal İletişim
 7. Aile İçi İletişim
 8. Çalışanlar İçin İletişim Teknikleri
 9. Bebeklerle İletişim
 10. Çocuklarla İletişim
 11. Ergenlerle İletişim
 12. İnovatif Düşünme Teknikleri
 13. Heyecan Heves Cesaret
 14. Kendi Yeteneğini Keşfet
 15. İkna Teknikleri

SEMİNER İÇERİKLERİ

GELECEK NASIL BİR İNSAN BEKLİYOR?

Bu seminer; katılımcılarını, yaşadığımız çağa göre değil yaşayacağımız çağa göre adımlar atmamız için geleceği doğru okumaya teşvik etmektedir. Arıkan, gelişen teknoloji ile beraber değişen dünyaya ayak uydurmak ve geleceğimizi bireysel olarak nasıl inşa etmemiz gerektiği konusunda katılımcılara yeni ufuklar açmaktadır. İnsan yetiştirmeye hayatını adamış olan Arıkan, yaratılmışların en kıymetlisinin insan olduğunun bilinciyle her insana değer vermek ve değer katmak uğruna çalışmaktadır.

Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor? seminerinde insanların geleceğe nasıl kendilerini hazırlamaları gerektiği, nasıl bir insan olmaları gerektiği, kendilerini geleceğe yönelik nasıl geliştirmeleri gerektiği konusunda önemli bilgiler verilerek, katılımcılara yol gösterici tavsiyeler sunulmaktadır.

İNSAN KENDİNİ NASIL MOTİVE EDER?

Pandemi ile birlikte hızla değişen yeni dünya düzenine adapte olmaya çalışmaktayız. İş ve okullar dahil olmak üzere farklı düzenlemelere gidilen bu yeni sistemde, alışveriş yapma biçimimiz bile değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. Bu yeni dünya düzeninde değişen her şey gibi duygu durumumuz ve motivasyonumuz da bir hayli etkilenmektedir. Kendimizi birden bire umutsuz ve geleceğe dair çaresiz hissettiğimiz anlar yaşadığımız olmaktadır. Bu gibi durumlarda kendimizi nasıl motive ederiz konusunda yıllardır danışanlarına yol gösteren Arıkan, bu seminerinde insanların kendi içlerindeki potansiyeli fark edip geliştirerek, kendi motivasyonlarını güçlendirerek nasıl üretmeye devam edecekleri konusunda yeni ufuklar açmaktadır.

İnsan Kendini Nasıl Motive Eder? seminerlerinde; katılımcılara aynı zamanda grup çalışmaları da yaptırarak interaktif bir çalışma sunulmaktadır. İnsan sosyal bir varlıktır. Pandemi ile birlikte gerileyen sosyal yetilerimizi de tekrar kazandıracak, var olan sosyal yetilerimizi geliştirecek, bakış açımızı ve ufkumuzu genişletecek keyifli bir seminer akışı sunulmaktadır.

TELİKLİ İNSAN

Sosyolojiden de bildiğimiz üzere bireyler yaşadığımız toplumun kültürünü, görgüsünü, yaşam biçimini ve hayat görüşünü etkilerler. Bir niteliği ve yeteneği olmayan insanlarla dolu olan bir toplumun gelecek nesillere bırakacağı çok da bir şey ne yazık ki olamaz. Kaliteli bir hayatın temelinde de nitelikli insanların varlığı yatar. İnsan nitelikli olursa girdiği her ortama da nitelikler kazandıracaktır. Nitelikli bir insan olmanın temelinde de yine insanın kendi potansiyelini keşfetmek yatar.

Nitelikli İnsan seminerlerinde; nitelikli nasıl olunur, insan kendinin en iyi versiyonunu nasıl keşfeder,  insan kendi niteliğini ve kalitesini nasıl geliştirebilir konularında önemli bilgiler verilmektedir. Kendine nitelik ve farkındalık katmak isteyen kişilere, şirketlere, okullara ve kurumlara bu seminerden faydalanmaları tavsiye edilir.

TAKIMDAŞLIK

Evimizde, işimizde, sosyal yaşantımızda her zaman insanlarla bir arada bulunmaktayız. İnsan, iletişim kurma içgüdüsü ile yaratılmış bir varlıktır ve insanın yaşaması için diğer insanlarla iletişim kurması gerekir. İnsanı var eden çevresi ve etkileşimde bulunduğu insanlardır. Bu nedenle etrafımızdaki insanlarla iletişimimizin iyileşmesi, beraber daha faydalı çalışabilmek, daha iyi işler üretebilmek, birbirimize daha çok katkı sağlayabilmek adına takımdaşlık çalışmalarını iyileştirmemiz gerekir.

Takımdaşlık seminerlerinde, bireyin gruplarla nasıl çalışması gerektiği, nasıl iletişim kurması gerektiğine dair bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda bilgilerin kalıcı ve keyifli hale gelmesi için, takımdaşlık seminerlerinde katılımcılar interaktif bir şekilde, çeşitli takım çalışmalarına ve uygulamalara katılır. Bu çalışmalar sayesinde birey ailesi ve sosyal çevresiyle empati yeteceği gelişmiş bir biçimde uyumlu bir kişi haline gelir. İş dünyasında ise iş bölümüne duyarlı bir şekilde ve ekip ruhuna uygun çalışır. Kendini ekip çalışmasında eksik gören veya geliştirmek isteyenlere, aile ve sosyal yaşamında birlikte bir şeyler üretme konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler bu seminerden faydalanabilir.

ETKİLİ İLETİŞİM

İletişim her şeydir. Ne kadar iletişimde bulunursak o kadar bu dünyada var oluruz. Sadece yaşamak yetmez, yaşatmak da gerekir. Bizi yaşatacak şey ise insanlarla kurduğumuz iletişimler, insanlara sağladığımız katkılardır. Bir insanın hayatına dokunabilmişsek, doğru ve etkili bir iletişim kurmuşuz demektir. Sadece konuşmak iletişim değildir, jest ve mimikler, ifadeler, tavırlar, duruş, oturuş bunların her biri iletişimi etkili hale getiren unsurlardır.

Etkili İletişim seminerlerinde amaç; bireyin iletişim yönünü güçlendirmek, geliştirmek, insanlarla kurduğu iletişimlerde daha etkili olmasını sağlayacak bilgiler ve eğitimler vermektir. İletişimi güçlü bireyler demek o bireylerin bulunduğu her ortamı da daha güçlü hale getirmesi demektir. Konuşmak ile iletişim kurmak arasındaki farkı fark ettirecek bu semineri, iletişim becerilerini güçlendirmek isteyen kişilere, şirketlere, okullara ve kurumlara tavsiye etmekteyiz. 

KURUMSAL İLETİŞİM

İletişim, basit yoldan kişilerin birbirini anlamasıdır. İletişim kişilerarası duygu, düşünce zaman zaman bilgi aktarımı, duygu aktarımının sağlanmasıdır. İletişimde asıl amaç karşımızdaki kişiye kendimizi anlatmak iken, kurumsal iletişimde amaç kurumlara, kişilere, kurumun iç ve dış hedef kitlesi ile kurduğu iletişim sürecidir. Kurumsal iletişim, kurumun dili olduğu için her açıdan kurumu temsilen önemli bir yer kaplar.

Kurumsal İletişim seminerlerinde; kurumunuzun hem iç hem dış hedef kitlesine karşı güçlü iletişim ve sağlıklı bir imaj için kurumsal iletişimin tüm inceliklerine yer verilmektedir. Etkili ve doğru bir kurumsal imaj yaratılmasına destek olacak bilgilerle kurumunuzu var olduğu konumdan daha ileri bir konuma taşımak istiyorsanız siz de bu semineri tercih edebilirsiniz.

LE İÇİ İLETİŞİM

İnsan her şeyi ilk önce ailesinde öğrenir, ilk kelimesi, ilk konuşması, bütün ilklerin temeli ailede atılır. İyi bir aile eğitimi ve terbiyesi alan çocuklar gelecekte de örnek insanlar olurlar. Geleceğin insanının nasıl olacağının temelinin ailede atılacağını söyleyen Arıkan, aile içinde nasıl iletişim kurulması gerektiğini, bireylerin birbirlerine destek olarak gelişimlerine katkı sağlayabilmesini sağlayacak öneriler vermektedir.

Aile İçi İletişim semineri; anne babalara ve aile kurmak isteyen kişilere yöneliktir. Kurulmuş yuvaların sağlıklı iletişimi, kurulacak yuvaların daha sağlam olabilmesi için yol gösterici yöntemler sunar. Her şeyin başı iletişimdir. Ailede de iletişimimiz ne kadar iyi olursa huzurumuz o kadar fazla olacaktır. Ailesinde mutlu olmayan bir kişinin sosyal yaşamında veya iş hayatında mutlu olabilmesi zorlaşmaktadır. Bu seminerde; ailelerde irili ufaklı sorunları etkili bir şekilde çözüme kavuşturmanın püf noktaları, aile içi iletişimi iyileştirmek ve güçlendirmek için önemli bilgiler verilmektedir.

ÇALIŞANLAR İÇİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Sadece şirket çalışanlarına yönelik yapılan bu seminerin temelinde şirket içerisindeki iletişimsizlik sorunlarını gidermek hedeflenir. Şirket içerisindeki gerilim, huzursuzluk, hırs, öfke gibi sorunların sağlıklı iletişim teknikleriyle çözümlendirilmesi yapılır.

Çalışanlar İçin İletişim Teknikleri seminerinde; şirket çalışanlarının birbirine karşı daha uyumlu, daha sevgi dolu olması, psikolojik şiddet ve mobbing gibi sorunların tamamen çözülmesi hedeflenir.

İşveren ve çalışanlar arasındaki iletişim güçlendiği gibi çalışanların da kendi aralarındaki iletişim güçlenir.

Sağlıklı bir şirket ve sağlıklı bir iletişim için bu seminerin alınması tavsiye edilir.

BEBEKLERLE İLETİŞİM

Bebeklik, insanın doğum anından yürüme ve konuşma dönemine kadar olan zaman dilimidir. İnsanın gelişmeye en açık olduğu zaman ilk 3 yaştır. Bu zaman diliminde uzmanlar da beyin gelişiminin en hızlı zamanı olduğunu kanıtlamışlardır. Eğitimin temeli ilk 3 yaşa kadar atılır. Bu nedenle bu zamanı etkili kullanmak ve bebeğimize bir şey öğretmek istiyorsak öncelikle onunla doğru iletişim kurmayı biliyor olmamız gerekir.

Bebeklerle İletişim seminerimizde; bebeklerin dili, anne ve baba olmanın önemi, bebeklere verilmesi gereken eğitimlerden; bebeklerle nasıl konuşmamız gerektiğine kadar birçok önemli noktaya değinilir. Bu seminer, anne adayları, baba adayları, anneler, babalar ve mesleği gereği bebeklerle ilgilenen kişilere, bebekler ile sağlıklı ve doğru bir iletişim kurma seviyesinde olmak isteyen tüm kişilere tavsiye edilir.

ÇOCUKLARLA İLETİŞİM

Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklukta yapılan iletişim hataları bireylerin yaşadıkları hayatları boyunca onların psikolojilerini etkiler. Bu nedenle çocukluk döneminde iletişim hatalarını sıfıra indirmemiz gerekir. Bir çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Nasıl konuşulmalı? Çocuk bizden ne bekler? Biz çocuklarımıza beklentilerimizi nasıl ifade etmeliyiz? Aklınıza gelebilecek tüm sorulara bu seminer ile yanıt bulabilirsiniz. Bir insanın yapabileceği en hayırlı iş, hayırlı bir evlat yetiştirmektir. Evlatlarımız bizlerin mirasıdır. Geleceğimizin mirasıdır.

Çocuklarla İletişim seminerimizde; miraslarımıza sahip çıkabilmek ve insanlığa faydalı olmak için çocuk diyip geçmeden onlarla en güzel şekilde iletişim kurmanın püf noktaları verilmektedir. Bu semineri anne babalara ve mesleği gereği çocuklarla iletişimde olan, çocuklarla doğru ve düzgün bir iletişim  tüm kişilere tavsiye edilir.

ERGENLERLE İLETİŞİM

Ergenlik, çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasındaki geçiş dönemidir. Ergen bireylerin bilinç ve sorumluluk düzeyi ve beraberinde hayata bakış açıları büyük değişimler gösterir. Sürekli olarak değişen duygu ve düşünce sistemlerine sahip olurlar. Ergenlik zor bir süreçtir. Hem bireye hem ebeveynlerine, hem de bulunduğu ortam için zorlayıcıdır. Bu nedenle bu değişkenliklerle dolu süreçte birey yalnız bırakılmamalı ve eğitimlerle desteklenmelidir. Bu karmaşık dönemde en önemli şey ona yol gösteren bir harita sunmaktır. Ergen bireyin özgüven eksikliği yaşamaması ve antisosyal olmaması adına sağlıklı iletişim kurabilmek çok önemlidir.

Ergenlerle İletişim seminerimizi; ergenlerle iletişimi doğru kurmak, onların gelecekleri için doğru bir yol haritası sunmak isteyen ailelere ve okullara tavsiye etmekteyiz.

İNOVATİF DÜŞÜNME TEKNİKLERİ

Düşüncemiz kadar varız bu hayatta. Düşünebildiğimiz kadarız. Düşünerek bir insana fayda sağlayabiliriz evet ama peki ya inovatif düşünmek? İnovatif düşünmenin, normal düşünmeye olan farklarını ve avantajlarını gösteren bu seminer bireyin tüm düşünce sistemine olumlu etki eder.

Her kişi ve kurum gelişmek için inovasyona ihtiyaç duyar. İnovatif fikirler bize yeni yaratıcı çözümler ve buluşlar getirir. Bu nedenle özellikle kurumların rahatlıkla tercih edebileceği ve ihtiyaç duyabileceği bir seminerdir.

İnovatif Düşünme Teknikleri seminerimizde; düşünce yapınızın iyileşmesi ve gelişmesi, kendinizin ve kurumunuzun en iyi versiyonuna ulaşmanız için önemli düşünme teknikleri verilmektedir. Düşünce yapısını değiştirmek, geliştirmek, farklı bakış açılarıdan hayata bakmak isteyen herkese bu seminerden faydalanmaları tavsiye edilir.

HEYECAN HEVES CESARET

Nefes alıp verdiğimiz sürece yaşadığımız her gün yeni bir başlangıç her gün yeni bir heyecandır. Heyecan, duygulardaki yükselmedir. İnsanı yöneten duygularıdır ve bu nedenle duygular bizi ele geçirmeden bizim duygularımızı kontrol edebilmemiz gerekmektedir. İçimizdeki heyecanı hep diri tutabilmek için her güne yeni bir başlangıç yapmamız gerekir. Yaptığımız işlerde güzellik istiyorsak heyecanımızı hevesimizi ve beraberinde cesaretimizi diri tutmalıyız.

İnsanın içindeki heyecanı diri tutmak için önemli ipuçları sunan bu seminerimizde kişi, kurum ve kuruluşların farkındalıklarının arttırılması, heyecanları için kontrol becerisi kazandırılması, heves ve cesaretlerinin diri tutulması için tavsiyeler verilmektedir.

KENDİ YETENEĞİNİ KEŞFET

Her insanın içerisinde bir beceri yatar. İnsan yeteneklerle dolu, eşi benzeri olmayan bir varlık olarak yaratılmıştır. İnsanların parmak izleri nasıl kendilerine has ve özel ise yetenekleri de öyledir. Yeteneksiz insan yoktur fakat kendi içindeki yeteneği keşfedemeden bu dünyadan göçüp giden insan sayısı çoktur. Bir yetenek fiziksel veya zihinsel olabilir. Yetenek, ister gelişmiş ister gelişmemiş olsun, belirli iş türlerini yapma konusunda doğuştan gelen bir potansiyeldir. Ama bu potansiyeli arttırmak her zaman mümkündür.

Yeteneğini Keşfet semineri; henüz yeteneğini keşfedememiş ya da yeteneğini kullanmayı öğrenmemiş kişilere yol göstermek için etkili ve keyifli bir öğrenme yolculuğu sunar. Kendi potansiyelini henüz keşfetme fırsatı bulamamış kişilere veya kendi potansiyelini keşfetse bile geliştirememiş kişileri bu seminerimizle kendilerini keşfetmeye davet ediyoruz.

İKNA TEKNİKLERİ

İkna, iletişim süreçlerinden biridir. İkna, kişi ya da kişilerin (hedefin) belirli bir ürün, birey veya görüşe ilişkin olumlu bir tutum oluşturmasını veya var olan tutumunu değiştirmesini sağlama yönündeki çabadır.

Bireylerin seçimlerini etkileme amacıyla gerçekleştirilir. İknada zorlama yoktur. Doğru bir ikna süreci zorlamadan bizi sonuca ulaştırır. İletişimde, ricanın yetmediği yerlerde iknaya da başvurmamız gerekebilir. İkna aynı zamanda bir sanattır. Bu yüzden doğru kullanıldığında bize katkı sağlar.

İkna Teknikleri seminerimizde; etkili ve doğru iletişim kurmanın inceliklerini öğrenecek, doğru ikna kabiliyeti kazanımına sahip olacak ve iknayı bir sanat uygulaması olarak kullanabileceksiniz. Doğru ve etkili  ikna teknikleri ve algı yönetiminin tüm inceliklerine bu seminerimizle ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın