Aile Zekası

Aile Zekası

Bu Kitap; Eş Adaylarının, birbirini daha iyi tanıyıp, değerlendirip, evlilik kararı vermeleri öncesinde, onlara sistematik bir değerlendirme tablosu, bir check list, bir kontrol listesi vermeyi amaçlamaktadır.

Evli olanlar, bu kitapta verilen 33 bölümlük konular ışığında, Evliliklerinin nereye doğru gittiği konusunda daha objektif, net ve açık bir bilgiye sahip olabilirler.

Bu anlamda kitap, Eş Seçiminiz,  Evlilik Kararınız ve Aile içi İletişiminiz için bir nevi Check Up testi olacaktır. Okuyup bilgilendikçe, Aile içi İletişiminizde güçlü yönlerinizi, beslemeniz gereken zayıf yönlerinizi, çatışma çıkabilecek alanları, mutluluğunuza engel olan sebepleri göreceksiniz ve daha önemlisi bunları nasıl yenebileceğiniz konusunda pratik bilgiler alacaksınız.

Eşinizin gönlünde ve gözünde nasıl bir imajınız olduğunu anlamanızın en kısa ve net yolu, bu kitap olacaktır.

Eş adayında, sizin beklentilerinizi karşılayıp karşılamayacağında, en tutarlı bilgilere bu kitabın sonundaki Check Up testini yaptığınızda ulaşacaksınız.

Kitap zihninizde henüz oluşmamız alanlarla ilgili de tutarlı bilgiler vermektedir. Ailede, evlilikte, aile olma sürecinde nelere dikkat etmeniz konusunda Size kılavuzluk yapmaktadır.

 

 

Önsöz

Evlilikteki mutluluk elbette eşlerin zeki olmasına bağlıdır. Zeka; insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve bütün bunlardan bir sonuç çıkarma yeteneğidir.

Ama IQ’su yüksek bir çok insanın evlilikleri çıkmazda. Zekalarıyla dünya çapında başarılara imza atmış pek çok ünlü kişinin, evlerindeki hiçbir başarıda paylarının olmadığını gördüm. IQ evde sökmeyen bir zeka türüydü ve üstelik IQ arttıkça uyuşamama oranı artıyordu. (Buradan bir gazeteci kurnazlığı ile sansasyonel bir haber manşeti çıkartmayın lütfen. “Münir Arıkan; evlilik, IQ’su düşük kişiler için olması gereken bir şeydir” dedi. Hayır benim kast ettiğim bu değil. IQ yükseldikçe, kabullenmeme oranı da eş değer yükseliyor. Çünkü kendinize özel kabulleriniz ve kesin kanaatleriniz oluşuyor. Ve yüksek IQ’nuzla test ettiğiniz zaman sizin doğrularınız en doğrular olduğu içini, uyuşmazlık kaçınılmaz oluyor.

Duygusal zeka (Emotional Intelligence- EQ) kavramının zirveye çıktığı 90’lı yıllardan bugüne, duygusal zekası yüksek bir çok kişinin algı ve anlayışını aile dışında kullandığı ama eve gelince hiçbir duygusal zeka belirtisi göstermediğine şahit oldum. Ota, ağaca, kediye, köpeğe yüksek bir duygusal zeka örneği sergileyerek sahip çıkan kişiler, söz konusu olan eş ve çocukları olunca hiçbir zeka belirtisi göstermiyorlardı.

Kısaca duygusal zeka;

  • Kendi duygularını anlarken başkalarının da duygularını anlamak (sekreterinin duygularını anlıyor ama eşinin duygularına set çekiliyordu.)
  • olumsuz duyguları denetleyebilmek (Patrona karşı bu duygu denetimi mükemmel ama eşine gelince acımasızdı.)
  • çevredeki olumsuz duyguları yönetebilmek (sosyal hayatta ve iş dünyasında duygulara gem vurulabiliyor ama eve gelince duyguların esiri olunuyordu.) ve
  • çatışmalarda uzlaşı (rakiplerle uzlaşı peşindeyken bile, eşleriyle niçin uzlaşması gerekliliğine bir türlü anlam verememe durumu vardı.)

Ama gel görelim dışarıda zirve yapan bu zekanın evlerde kırpıntısına bile rastlanılamıyordu.

2000’li yıllar ruhsal zeka kavramının (Spiritual Intellignce – SQ) önem kazandığı bir dönem oldu. Ruhen çöküntü içerisindeki kişiler için büyük bir kurtuluş reçetesiydi bu zeka türünün keşfi.

Ama maalesef, toplumun ruhsal zekası zirve yapmış bir çok kanaat önderinin de ailelerindeki yıkımları, onların bizzat aile koçluğunu yaptığım dönemde yakinen görme şansım oldu. Dünyayı kurtaran adamlar maalesef kendi evlerinde esareti oynuyordu. Hatta devlet başkanları ayarındaki kişilerin, kralların, kraliçelerin, başbakanların bile eşleriyle büyük sorunlar yaşadıklarını gördüm.

Dünyayı kurtaran insanlar, dini, milli ve ahlaki çöküntüde olan kişilerin ruhsal zekalarının artmasına vesile olan insanlar,  kendi evlerinde çöküntüdelerdi. Dünyayı kurtarmaktan ailelerini kurtarmaya vakitleri yoktu.

Evler yangın yeri, aileler perişandı.

Yaptığım görüşme ve gözlemlere dayanarak ailedeki mutluluğun kaynağı olabilecek yepyeni bir zeka türü keşfettim.

Aile Zekası (Family Intelligence Quotient – FQ) adını verdiğim bu kavram, dünyada ilk kez tarafımızca literatüre kazandırılmış yepyeni bir kavramdır.

Ama bir çok yeni kavram gibi, eşiniz ve ailenizde yeni bir huzur dönemi oluşturması, ancak eski yanlış stilinizden kurtulup, o yenilikleri hayatınıza katmanızla mümkün olacaktır.

 

Bu Kitap Niçin Yazıldı?

 

Aile Zekası – Aile içi İletişiminize Check Up

 

Türkiye’nin ilk aile koçlarından birisiyim. Yıllardan beri birçok sorunlu ailenin problemlerinin çözümüyle uğraşıyorum.

Aile koçluğu sürecinde özellikle büyük, çok büyük sorunlar yaşayan aileleri, kendi ev ortamlarında gördüm, tanıdım.

Koçluk süreci bitip eve dönerken dertleriyle dertlenip, onlar için ağlayıp göz yaşı döktüğüm bu aileler için, yüz yüze görüşmenin dışında bir şeyler yapmak istedim.

Üstelik aile koçluğunu yaptığım aileler, ulaşamadığım sorunlu ailelerin milyonda biri bile değil.

Bu sebeple, hem bizzat aile koçluğunu yaptığım aileler için hem de ulaşamadığım aileler için, kendi sorunlarıyla aracısız yüzleşebilecekleri, kendi aile zekalarını ölçebilecekleri ve kısa sürede toparlanıp sorunlarının üstesinden gelebilecekleri bir sistem kurmaya karar verdim.

Bu kararın üstünden geçen 8 yıl içerisinde Dünya literatürüne ilk kez benim tarafımdan kazandırılan bir kavram olan “Aile Zekası” kitabı yayına hazırlanmış oldu.

Kitaptaki otuz üç bölüm, evlilik öncesi eşlerin birbirine sormaları gereken hayatın ana mutluluk direkleri ile ilgili konulardan oluşuyor. Gençler bu sorulara alacakları cevapla, aile olmaya daha güvenle karar verebilecektir.

Evli çiftler içinse bu kitap bir kontrol listesi veya bir check up niteliğinde.

Kitabın yaygınlaşması ve geniş kitlelere ulaşması çalışmalarını yürütürken, Değerli Harun Bey dostum, Aile Risalesi Kitabından bahsederek, Türkiye’nin bu konudaki uzman kişilerinin kendi alanlarındaki tecrübelerini yansıtacakları bir kitap projesinden bahsetti. Ve böylece Aile Zekası adlı çalışmamım genel unsurları, bu kitaba dahil edilmiş oldu.

Eşler ve eş adaylarının, evlilik gibi hayatlarını tümüyle değiştirecek bu ciddi müesseseyi kurmaya karar vermende önce bu kitaptan maksimum yararlanma gayreti içinde olarak, kendi kendilerini ve eş adaylarını ve eşlerini tanıma sürecine girmelerini öneriyorum.

Eşler kendi durumlarını, aile zekalarını bu kitabı okuyup, kendi kendilerine her bölümle ilgili puanlar vererek görebilirler.

Elbette aile hayatın asıl ve yegane kaynağı. Hayat orada başlıyor ve devam ediyor. Ve böylesine muazzam bir kurumla ilgili ele alınması gereken hususlar otuz üç sayısı ile sınırlanmayacak kadar çok büyük.

Ama yıllarca yaptığım aile koçluğu çalışmalarında, aileler için minimum ortak noktaları tespit etmeye çalıştım.

Eşlerin birbiri ile beklentilerini anlamaya ve hangi noktada birbirinden razı olabileceklerini ölçmeye çalıştım.

Elinizdeki bu kitap, aile içi mutluluk, huzur ve başarının olmasa olmaz minimum unsurlarını içeriyor.

Evliliğe karar verme sürecinde, bir eşten ne beklediğini bilemeyen, kendi anne babasından bu konuda destek göremeyen sayısız gençle tanıştım. Ve maalesef bu konularda gençlerin hayat kılavuzu olabilecek kitap sayısı yok denecek kadar az.

Evlilik öncesinde, hiç kimseden yardım almasa bile, bir köşesine çekilip, “eş adayı kitaptaki bu bölümlerin yüzde kaçını yerine getirebilir?” şeklindeki bir soru bile evliliğinize büyük katkı sağlayacaktır. Eşler kitapta yer alan bölümlere uygun davranışlar sergiledikçe, aile zekaları ve buna bağlı olarak huzur ve mutlulukları ve hayat başarıları artacaktır.

Kitapta yerine getirilmeyen her bölüm, önemsenmeyen her konu, aile zekanıza ve mutluluğunuza vurulan bir darbedir.

Şu anda okumakta olduğunuz bu bölüm, Aile Zekası adlı kitabımdan derlenmiş bir girizgah gibi düşünülse de, makalenin sonunda verdiğim Aile Zekası Testi, eş seçimi ve evlilik değerlendirmesi için büyük ölçüde Size yardımcı olacaktır..

 

Değerli Okurlar,

Aile Zekanızı ölçmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayınız.

  1. Aşağıdaki 33 soruluk testin her bir sorusu için, ilk önce tek başınıza (eşinizin ya da aile kurmayı düşündüğünüz eş adayınızın görmediği ve etki altında kalmadığınız bir ortamda) her soruya kendiniz için 10 üzerinden bir puan veriniz.
  2. Sonra aynı işlemi eşiniz (ya da eş adayınız) için yapınız. Eşinize her bir soru için 10 üzerinden bir puan veriniz.
  3. Sonra aynı işlemini eşinizden (ya da eş adayınızdan) yapmasını isteyiniz. Eşiniz de önce kendisi için (sizin olmadığınız bir ortamda – etki altında kalmaksızın) kendisine 10 üzerinden bir puan versin.
  4. Sonra her soru için Size 10 üzerinden bir puan versin.
  5. Bu 4 ayrı puanı toplayıp dörde böldüğünüzde aile zekanızın puanını – katsayısını bulmuş olacaksınız. (mesela a. 280 b. b. 140 c. 300 d. 160 ise toplamda 880 çıkan bu puanı 4’e bölerek, ortalamayı bulmalısınız. Bu da 220 çıkacaktır. Bu katsayıya göre evliliğiniz idare eder bir durumdadır. Ama daha fazla mutluluk ve huzur için, daha fazla iyilik ve fedakarlıklar yapmanız ve kendinizi biraz daha aile içi iletişim konusunda yetiştirmeniz gerekmekte, daha fazla seminere katılım ve kitap okumayla ailenize destek olmanız gerekmektedir.
  6. Not: Eğer bekar arkadaşlar evlenecekleri eş adayı ile ilgili bu testi yapmak isterlerse, karar vermeden önce kendi düşüncelerinin oluşması açısından bu test bir kılavuz niteliğinde olacaktır. Bu durumda sadece eş adayı için tek bir puanlama yeterli olacaktır. Kararlarına son şeklini verirken, çıkan bu sonuçtan faydalanabilirler.

Değerlendirme

330 – 297          Mükemmel

296 – 264          Çok iyi

263 – 231          İyi

230 – 198          İdare eder

197 – 165          Ortalamanın altında

164 – 132          Anlaşabilmeniz için zorlu bir mücadele gerekiyor

131 –   99          Acilen bir uzmandan yardım alıp, kendinize çeki düzen vermelisiniz.

  98 –   66          Anlaşmanız imkansız

  65 –    33         Evliliğiniz büyük risk altında. Kendinizi ve eşinizi göz göre göre yok ediyorsunuz. (Bu testi eş adayınız için yaptıysanız, o asla evlenmemeniz gereken bir kişi)

 32’den az          Evlilik size göre değil. Evliyseniz de acilen her iki tarafın ailelerinden hakemler tayin edip, adaletli bir çözüm bulmak zorundasınız.

 

Kitabın sonunda bulunan 33 soruluk testten birkaç soru;

Aile Zekası Unsurları 

Evlilik öncesi veya evlilik esnası soru şekli

Puan (1-100)

1.     Düşünce Kalitesi

Beni düşünür mü? Düşünceli mi? Düşüncelerime önem verir mi? Düşündüğünü belli eder mi? Düşüncesi kaliteli mi? Yeteri kadar beni düşünür mü? Düşüncesi sürdürülebilir mi? Düşüncelerine güvenilir mi? Düşünce kalitesini geliştirmek için beslendiği kaynaklar yeterli mi?

 

2.     Konuşma Kalitesi

Benimle konuşması nasıl? Konuşmaları beni rahatlatıyor mu? Rahatlatır mı? Benim konuşmamı bölüyor mu? Konuşmamı kesiyor mu? Konuşmamı önemsiyor mu? Onunla konuşunca rahatlatıyor mu? Konuşması destekleyici mi? İğneleyici mi? Dili zengin mi? Konuşma içeriği edepli ve ahlaklı mı? Konuşmasıyla motive eder mi? Yoksa tökezletir mi?

 

3.     Dinleme Kalitesi

Beni dikkatle dinliyor mu? Önem verdiğini dinlemesinden belli ediyor mu? Dinleme konusunda kibar ve nazik mi? Sözümü bölüyor ve araya girerek beni susturmaya mı çalışır? Yoksa sabırla dinler mi? Dinlemesi bana iyi gelir mi? Dinlediğini belli eder mi? Dinleme sürecinde beni iyi hissettirir mi?

 

 

….

33 Bölümlük Testin Devamına Kitabımızın Son Bölümünden Ulaşabilirsiniz.

SAYFA SAYISI: 310

DİL: TÜRKÇE

YAYINEVİ: HAYAT YAYINEVİ