Nitelikli İnsan

Kendinizin En İyi Versiyonu  Olmak

Bu kitap; kendini gerçekleştirmek isteyenlere adanmıştır.

Kendi sınırsız potansiyeline inanan, bu dünyaya bir hediye olduğuna ve kendi hayatının başrol oyuncusu olarak geldiğine inanan ve başarmak için zihinsel, fizikel, bilişsel, bedensel ve sosyal potansiyelini harekete geçirmek isteyenlere adanmıştır.

Başarı yolculuğunuzda, 26 önemli kişisel gelişim konusunun, bir seminer tadında özetini sunan bu kitap, bir anlamda kısa bir Kişisel Gelişim MBA Kılavuzudur.

Hedef belirlemeniz, karar vermeniz, kendi içsel ve dışsal kaynaklarınızı harekete geçirmeniz, sevdiğiniz bir işi bulmanız ve tüm gücünüzle ona odaklanmanız ve işinizde başarılı bir profesyonel olmanız konusunda başucu kitabınız olacaktır.

Kitap kişiye; Kişisel, Ailev,, Sosyal ve Kurumsal Hayatındaki 4 Ana Yaşam Alanında (K.A.S.K.) yardımcı olacak ip uçları vermekte ve buna ait özel bölümler içermektedir.

Güzel konuşmadan, toplantı tekniklerine, başarı motivasyonundan aile içi iletişime, zaman yönetiminden özgüven ve liderlik sırlarına varıncaya kadar 26 ana bölümde sayısız teknikler ve örnek olaylarla, Sizin için bir kariyer ve  yaşam kılavuzu niteliğindeki bu eser; gerçek yaşam amacınızı bulmanız konusunda sizi cesaretlendirecektir.

Hayatınızın en büyük sırrı odaklanmaktadır. Ve neye odaklanırsanız, hayatınıza onu davet etmiş olursunuz. Ve odaklanmanın en bilinmeyen yanı; sürekli negatif şeylere – problemlere odaklandığımızda; hayatımıza daha çok problemi davet ettiğimizdir.

Elinizdeki bu kitap; neyi istediğinizi bulduğunuzda, hayat başarısı için mükemmel yanlarınıza odaklanıp – güçlü yönlerinizi geliştirdiğinizde kendi kendinizin en iyi versiyonu olacağınızın teminatıdır.

 

TELİKLİ İNSAN

Kapak Tasarım: Ahmet Çelik
Yayın tarihi: 10 Ekim 2002

İlk baskı: 3.000 adet.
15 yılda toplam 19 baskı

   
TELİKLİ İNSAN BİR KİŞİSEL GELİŞİM KILAVUZUDUR

 

TELİKLİ İNSAN

Nitelikli İnsan kitabi, kişisel gelişim yolcularına bir yol haritası ve bir hayat kılavuzu olmak üzere yazıldı.

Kişisel Gelişim alanındaki binlerce konu incelendi. İçlerinden, kişisel ve kurumsal gelişime ne fazla etki eden ilk 26 konu – 26 temel yetkinlik özenle seçildi ve işlendi.

Kitap; Dünya’da Kişisel ve Kurumsal Gelişimin en önemli 26 ana konusunu, birbiriyle bağlantılı bir şekilde, sistematik olarak ele alan ilk kitap olma özelliğini koruyor.

Hangi konudan başlamalısınız ve nasıl devam etmelisiniz sorularınıza bir süreç olarak cevap bulmaya çalışıyor.

Hepinize, kişisel gelişim yolculuğunuzun, sıkıcı ve yorucu değil, huzur ve mutluluk dolu çalışmalarla geçmesini diliyorum,

Ruhunuz ve Hayatınız için,

Sevgiyle Kalın

 

Bölümler

Bölümün Size Sağlayacağı Fayda

1.   Öğrenmeyi Öğrenmek

Yaşama hız, kalite ve profesyonellik katar. Öğrenme kalitenizi arttırır. Ama en önemlisi neyi ve neden öğrenmeniz gerektiğini sorgulamanıza yardımcı olur.

2.   Düşünmeyi Düşünmek

İyi bir ‘Niçin’imiz olup olmadığını bildirir. Sıradışı ve etkin bir düşünce sistemi geliştirmemizi sağlar. Düşünce düşünce değil, düşmeden düşünce felsefesini benimsetir.

3.   Ev Yönetim Sistemi

Yaşanılan mekana çeki düzen verdirir. Mekandaki, işler, ilişkiler, süreçler, kişiler ve eşyaları belli bir sistem ile; takip-kontrol ve yönetimk yeteneklerimizi kolaylaştırır. Ailede kaosu giderir.

4.   Ailede Etkin İletişim

Kurulan ev yönetim sisteminin etkin bir şekilde işleyebilmesini sağlar. Aile içi bağları kuvvetlendirir. Aile ii iletişimi kuvvetlendirir. Huzur, başarı, sağlık ve mutluluk sırları verir.

5.   NLP ile Beyni Programlama

Gerçekten yapılması istenilen şeyleri başarma gücü verir. Beyni tarafından yönetilen bir insan olmaktansa, beynini yöneten bir insan olmamızı sağlar. Kişisel değişim teknikleri verir.

6.   Hızlı Okuma

Okumamızda hız kazanmamıza, hızlı okuyarak beynimizi geliştirmemize yardımcı olur. Ama en önemlisi gelişen bu beyinle ne yapmamız gerektiğini sorgulatır. Hayatı okumamızı ve yönetmemizi kolaylaştırır.

7.   Kendini Keşfetmek, İnsanları Tanımak

Kişiliğimizin zayıf ve güçlü yönlerinin bilinmesini sağlar. Kendimizi tanımakla, insanlarla onlar için en uygun iletişim kalıpları ile geçinmemizi sağlar. Kişilik Envanteri çıkartmanızı sağlar. Kendinizle yüzleşmenizi kolaylaştırır.

8.   Özgüven geliştirmek

Kendine güveni arttırır. Güven olmadan yaşamın olamayacağını anlatır. Kendine ve başkalarına güvenmenin yolunun, güvenilir olmaktan geçtiğini gösterir.

9.   Görgü ve Nezaket Kuralları

Kendine güvenen insanların, ne zaman konuşması ve ne zaman susması gerektiğini açıklar. Neler, niçin ve ne zaman yapılmalı süreçlerini bildirir. Bir hukuk devleti olmanın, ancak görgülü ve nezaketli bir toplum olmakla mümkün olacağını açıklar.

10.Her şeye Rağmen Sevgisi

Her türlü şarttan, koşuldan ve ön yargıdan arınmış, her şeye rağmen sevebilme gücünü gösterir. Hayatımızdaki eğer şunu yaparsan veya bunu yaparım çünkü ile başlayan negatif şartlanmalardan kurtulmamızı sağlar.

11.Güzel Konuşma ve Sunum Becerileri

Her ne olursak ve her ne işi yaparsak yapalım, askeri, siyasi, ticari ve ilmi tüm alanlarda, güzel konuşma ve başarıya ilişkisini açıklar. Her ne konuşuyorsak ve her ne sunuyorsak güzel olmalı ilkesini benimsetir.

12.Etkin Beden Dili

İletişimdeki etkide beden dilinin payı %70’tir. Ağzımız başka, beynimiz başka, bedenimiz başka söylüyorsa, ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor demektir ve etki sıfır olur. Beden dili evrenle ahenk içinde olma sanatıdır.

13.Etkin Beyin Haritaları

Organize olabilme, sıra dışı düşünebilme, beyin fırtınaları yapabilme, etkili ve verimli planlama, çalışma ve takip etme yeteneğini kazandırır. Sağ lobu geliştirir. Bir konu hakkında 360 ° düşünebilmenizi sağlar. Hızlı ve etkili özet çıkartmanıza yardımcı olur.

14.Güzel Yazım Becerileri

Kendini ifade edebilme gücü verir. Yazı dilinin de, psikolojide ana dilimiz kadar etkili olduğunu gösterir. El yazımızın kaderimizle ilişkisini açıklar. El yazınızı değiştirin, hayatınız değişsin felsefesini açıklar.

15.Güzel Çizim Becerileri

Hayal ettiklerinizi gerçekleştirme sürecini kısaltır. Düşüncelerinizi ifade etmede güzel çizim becerisi kazandırır. Güzel çizebilme kabiliyetinin, esasen hayatı güzel görmek kabiliyeti olduğunu gösterir. Ayrıca güzel çizim yeteneği, güzel anlatımı da beraberinde getireceği için, iletişiminizi ve insanlara meramınızı daha etkili bir şekilde anlatabilmenizi sağlar.

16.Etkin Zaman Yönetimi

Zamana hakim olmayı ve zamanın içindeki bereketi yakalamanızı sağlar. İşlerinizi zamanında yapmanızın yollarını gösterir ama asıl önemli olanın hedefinizi sorgulamak olduğunu ifade eder.

17.Etkin Takım Ruhu

Duygu ve düşüncelerinizle, ruhunuz ve bedeninizle, konuşma ve beden dilinizle; içinizdeki takımla sinerji oluşturma yollarını gösterir. Başarı için şirketinizdeki ekiple takım ruhu oluşturmadan önce, içinizdeki takımla uyumlu bir ekip olmanız gerekliliğini açıklar.

18.Etkin Problem Çözmek

Öne çıkan engelleri zor olan sıradan, bilinen ve sürekli tekrar edilen yöntemler yerine, sıra dışı daha etkin yöntemler bularak ve onları kullanarak aşmayı sağlar. Ancak asıl amacın, problemleri doğmadan engellemek veya küçükken halletmek gerekliliğine değinir.

19.Etkin Toplantı Yapma Sanatı

Toplantıları verimli kılar ve etkin bir şekilde sonuca götürür. Toplantıların bir vakit öldürme aracı olmaktan çıkartılmasını sağlar. Beyinler arası iletişim gücünün toplantılardaki verimliliğe etkisi açıklar.

20.Etkin Liderlik

Her insan durumsal olarak bir liderdir. Her ne olursan ve her ne işi yaparsan yap, işinin lideri olmanı ve yaptığın işte lider olmanı sağlayacak teknikler verir. Böylece, kendini hayatının lideri yapacak sorumlulukları yerine getirmene yardımcı olur.

21.Etkin Hayat ve Kariyer Planı Yapma Sanatı

Kitapta 21. bölüme kadar anlatılan her şey bu bölümün başarılı bir şekilde yapılabilmesi için yazılmıştır. Bu  bilgilerle hayatınızı etkin olarak planlamanıza yardımcı olur. En önemlisi kendinize bir hayat hedefi tespit etmenizi sağlar.

22.On iki Bilgisayar Programı

Kafamızda büyütüp, bir türlü öğrenemediğimiz veya öğrendiğimizi sanıp amacı dışında kullandığımız bilgisayarları, hayatımızı kolaylaştıracak 12 program ile daha etkin kullanabileceğimizi gösterir. En çok ihtiyaç duyulan  12 bilgisayar programını tanıtır.

23.Yabancı Dil Öğrenim

Dünyada ilk kez yazar tarafından geliştirilen DOYSAK Yöntemi ile, etkin bir şekilde yabancı dil öğrenmeye yardımcı olur. Hedefli ve planlı bir dil öğrenim yöntemlerini açıklar. Dinleme, Okuma, Yazma, Seyretme ve Anlayarak Konuşmanın sistematik sırlarını paylaşır.

24.Alternatif Tıp

Tamamlayıcı tıp bilgilerini verir. Bir taraftan sizi ilaç bağımlısı olmaktan ve ilaçların yan etkisinden korumaya çalışırken, diğer taraftan tamamlayıcı tıbbın vazgeçilmez destekleyici doğallığını ve şifasını keşfetmenizi sağlar. Ama hedef hastalığa çare bulmak değil, hastalanmamanın yollarını bulmaktır. İnsan vücudunda kendini onarma ve iyileştirme mekanizması doğuştan vardır. Beslenme, nefes alma ve bedensel etkinliklerin fıtri ve doğal şeklini bozduğumuz için, oluşan blokajlar bu içsel mekanizmayı çalışmaz hale getiriyor. Tamamlayıcı tıp bu mekanizmayı tekrar çalışır halne getiriyor.

25.Etkin Spor

Fit ve formda olmanın önemini açıklar. Ferdi ve takım sporların, akıl, zihin, ruh ve beden sağlığına etkilerini açıklar. Kişisel gelişimimize katkı sağlayacak ve bize hayat enerjisi verecek spor etkinliklerini açıklar.

26.Etkin Müzik

Müziğin iyileştirici, tedavi edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı, zekayı geliştirici, genetik şifremizi güzelleştirici, motivasyonumuzu arttırıcı ve kişisel gelişimimizi  destekleyici gücünü öğretir. Ruhumuzu onaran musiki türlerini ve bir enstrüman çalmanın önemini açıklar.

 

 

 

Nitelikli İnsan Kimdir?

Bir ucu prize takılı, diğer ucu açık bir elektrik kablosunu düşünün. Bakınca elektrik var sanırsınız. İnsan da böyledir. Görünüşte insan gibi görünür. Ama ya kabloda elektrik yoksa. Bunun için kontrol kalemi ile test etmeniz gerekir. Test edersiniz, elektrik var, enerji var. Çok güzel. İnsan yetenek ve kabiliyetleri de böyledir. Yani her insan o bir ucu prize takılı, diğer ucu boş bir elektrik kablosu gibidir.

Peki ya boş olan ucuna ne takacaksınız? Bazı insanlar, manyetolu telefon takarlar  kablonun boş ucuna. Adam gibi telefon görüşmesi yaparlar ama bazıları İşkence yapmak için kullanır bunu. Bir ömür elektrik verir, çarpar durur çevresindeki insanları, bu manyetolu telefonla. Bazıları da elektrik verir, ama verdikleri elektrik elektro şoktur ve kalbi duran insanlara hayat verir, ruhsal problemler yaşayanları tedavi edebilir, çarpmalarına rağmen.

Bazı insanlar ise, buzdolabıdır. Kızgın çöllerdeki buzdolapları hakiki bir nimettir, ama ya kutuplardaki? Yani kabloda elektrik varsa ve ucuna bir alet takılı ise, bunun da yerine ve zamanına göre bir şey olması lazımdır. Tıpkı insan gibi.

Akarsular bilgidir. Kitap okumak barajdır. Bu barajla akıp giden bilgilere set çeker ve bilgiyi beyninizde depolarsınız. Bilgiyi kullanım şekliniz, enerji santralleridir ve Ne tip bir enerji ürettiğinizi belirler. Mesela, kablodaki enerji 220 V ise ve sizin traş makinanız 110 V ile çalışıyorsa, ortadaki boş kablonun ucuna uygun olan makinayı bağlamanızla bitmez iş ve makinayı yakarsınız. Makinanıza uygun olan volttan bahsediyoruz yani.

Bazen, ucu boş o kabloyu tutar ve çarpılırsınız, öldürür bazı insanlar sizi. Ve onların ölümcül tesirlerinin izole edilmesi gereklidir. Ve bazen kablonun 2 ucunu birbirine değdirip, kısa devre yaptırırsınız, sigortalar atar. Tabi varsa. Ya yoksa. O zaman hem siz, hem eviniz yanar, içindeki insanlarla birlikte. Ve bu tip insanlar eğer çok yüksek bir enerji taşıyor ise, bu tiplerin kısa devresi tıpkı bir yüksek gerilim hattının kısa devresi gibi olur. Bomba gibi patlar. Ve hele hidroelektrik santralleri gibi sulardan enerji üretme yerine, nükleer santraller gibi zenginleştirilmiş uranyumdan enerji üretiyorsa, kısa devresi nükleer bir patlamaya döner. Alimin ölümü alemin ölümü olur yani.

İnsan dediğimiz şey, tıpkı yerdeki o ucu açık elektrik kablosudur. Kısa devre yapması, sigortaları attırması, çarpması, yanlış prize takılması, yanlış voltu seçmesi, yanlış yerde ve yanlış zamanda kullanılması açılarından; öldürmekle hayat vermek arasında gidip gelir sürekli. İşte nitelikli insan, bu gidiş gelişleri öldürmek yerine; cana can katmak, hayat vermek ve yaşatmak yönüne çevirebilen insandır. Kendini, çevresini ve insanlığı yaşatmak yollarını bulan insandır. Yaşam sevinci olan ve yaşam sevincini yaşatabilen insandır. Hayta geliş gayesini arayabilen, bulabilen, bilebilen ve o gayeye en uygun bir yaşam tarzını yaşayabilen kişidir. Aristo’nun deyimiyle, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru ekipmanla, doğru işi, doğru bir şekilde yapabilen kişidir. Üreteceği enerjiler hakkına, bilgi barajını sabırla doldurabilen kişidir. Ürettiği enerjiyi hayat vereceği canlar hakkına, sabırla dağıtan kişidir. İçi bir ışık olan ve çevresine sürekli ışık saçan kişidir. Dilerim kitabı okuyan sevgili okuyucularım da kendi içlerindeki ışığı keşfedip çevrelerine de ışık olurlar.

SAYFA SAYISI: 406

DİL: TÜRKÇE

YAYINEVİ: HAYAT YAYINEVİ