Veliaht Koçluğu

Aile Şirketlerinde;

İlk Kuşak (Babalar) kurar,

İkinci Kuşak (Çocuklar) geliştirir ve

Üçüncü Kuşak (Torunlar) batırır!

Türkiye’de pek çok aile şirketi üçüncü kuşağa gelmeden yok oluyor. Bunun en önemli sebebi; şirketin aileye hizmet etmesi ve ailenin çıkarları için (rasyonel olmayan bir biçimde) kullanılması. Halbuki şirketin devamlılığı için, ailenin şirkete hizmet etmesi gerekiyor. Şirket aileye hizmet ediyorsa, aile de, şirket de bundan zarar görüyor. Hatta şirket kısa zamanda batıyor. Ama aile şirkete hizmet ederse, her ikisi de olumlu bir şekilde hayatlarına devam ediyor.

Veliaht  Koçluğu, bir Veliaht Yetiştirme Programıdır.

Üçüncü Kuşakların;

 • Kendilerini tanımaları
 • Kişilik Envanterlerini çıkartmaları
 • Potansiyellerinin farkına varmaları
 • Güçlü ve zayıf yönlerini algılamaları
 • Değer, ilke ve inançlarını belirginleştirmeleri
 • Doğru karar vermeleri için karar mekanizmalarının farkına varmaları
 • Doğru planlama yapabilmeleri
 • Doğru hedefler belirleyebilmeleri
 • Hedefleri için en doğru stratejileri geliştirmeleri
 • Hedeflerini gerçekleştirmek için kaynaklarının farkına varmaları
 • Mevcut kaynaklar arasında bir sinerji oluşturabilmeleri
 • Bir kaynak geliştirme stratejisi belirlemeleri
 • İçsel ve dışsal iletişimlerini güçlendirmeleri
 • Kişisel ve Kurumsal Gelişim dinamiklerini doğru kullanmaları
 • Motivasyonlarını arttırmaları
 • İş ilişkilerini geliştirmeleri ve
 • Her şeyden önemlisi “26 Yaşam Alanında 360° Mükemmellik Çemberi” içinde hayatlarının tüm sorumluluk alanlarında yapılması gerekli işlere odaklanmaları
 • Etkin bir zaman planı stratejisi kazanmaları
 • Yönetim becerilerini hedef kitleye uygun bir şekilde güncellemeleri
 • Kreatif ve sıra dışı düşünce gücü geliştirmeleri ve inovatif düşünebilmeleri
 • Etkili, optimum ve verimli çalışma stratejileri geliştirmeleri
 • K.A.S.K. (Kişisel, Ailevi, Sosyal, Kurumsal) alanında Mükemmelliğe ulaşmak adına, özellikle Aileye ve Sevdiklerine zaman ayırmalarını sağlayacak; iş ve hayat dengesini kurabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla yüz yüze koçluk hizmeti veriyoruz.

Veliaht Koçluğunda Marikan Farkı;

Dünya’da sadece bizim uyguladığımız çok özel ve alışılmışın dışındaki yöntemlerimizle veliaht koçluğunu teşhis ve uygulama dönemi olarak iki ayrı adımda tamamlıyoruz. Birinci adım olarak; kişilik envanterinizin 360° Mükemmellik Çemberi çerçevesinde tam, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde çıkartılmasını sağlıyoruz. Böylelikle, kendinize (belki de bugüne kadar hiç deneyimlemediğiniz) olağanüstü gerçeklikte bir ayna tutuyoruz. Ben kimim sorunuzun cevabını, tutarlı kişilik haritaları ile raporluyoruz. Bu raporlamaları her biri kendi alanında dünya çapında duayen 12 Uzmanla birlikte, 6 aylık bir çalışma ile yapmaktayız. İkinci adımda ise birinci adımda elde ettiğimiz raporlamalar ışığında uygulama kısmına geçiyoruz.

Program Detayları;

Veliaht Koçluğumuzun Kişilik Envanteri Çalışması – Teşhis Dönemi:

 • 12 farklı uzmanla
 • Şirket Merkezinizde yapacağımız
 • Haftada 1 ziyaretle
 • Her biri yaklaşık 3 saat süren
 • 6 ay x 4 hafta toplamda 24 – 26 seanslık özel görüşmelerle raporlama aşamasına gelir.

Veliaht Koçluğumuzun Uygulama Dönemi:

 • 6 aylık 1. Dönem sonunda
 • Size sunacağımız ara ve nihai raporla
 • (Eğer Uygulama Dönemine geçmek isterseniz) 6 aylık uygulama dönemine geçilir.
 • Raporda teşhis ve tespit edilen konularda birebir koçluk hizmeti verilir.

NOT:

* Programın 1, 2, 3 ve 4 yıllık Modülleri mevcuttur.

 • Her modül, amaçlanan hedef doğrultusunda revize edilir.
 • Veliahtların Şirket Yönetimine hazırlanmalarına ya da kendi içsel potansiyellerine uygun bir şekilde şirket dışarısında sevdikleri bir işe odaklanmalarını sağlamayı amaçlar.

Her iki durumda da, kişi kendi potansiyelini keşfettiği için; hem kurum hem de kişi mutluluğu optimize edilmektedir.

Detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın