Yönetici Koçluğu

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Kamu Kurumları’nın Tepe Yöneticileri

Özel Sektör Yönetim Kurulu Başkanları ve CEO’ları

Belediye Başkanları ve

STK’ların Tepe Yöneticileri için geliştirdiğimiz özel bir koçluk uygulamasıdır.

Yöneticiler ve yönetici adaylarının;

 • Kendilerini tanımaları
 • Kişilik envanterlerini çıkartmaları
 • Potansiyellerinin farkına varmaları
 • Güçlü ve zayıf yönlerini algılamaları
 • Liderlik özellikleri kazanmaları ve geliştirmeleri
 • Değer, ilke ve inançlarını belirginleştirmeleri
 • Doğru karar vermeleri için karar mekanizmalarının farkına varmaları
 • Doğru planlama yapabilmeleri
 • Doğru hedefler belirleyebilmeleri
 • Hedefleri için en doğru stratejileri geliştirmeleri
 • Hedeflerini gerçekleştirmek için kaynaklarının farkına varmaları
 • Mevcut kaynaklar arasında bir sinerji oluşturabilmeleri
 • Elde etmek istedikleri kaynaklarla ilgili bir kaynak geliştirme stratejisi belirlemeleri
 • İçsel ve dışsal iletişimlerini güçlendirmeleri
 • Sevk ve idarelerinde kuşak farklıklarına özel stiller geliştirebilmeleri
 • Kişisel ve kurumsal gelişim dinamiklerini doğru kullanmaları
 • Motivasyonlarını arttırmaları ve kurumsal motivasyon için kaynak oluşturmaları
 • İş ilişkilerini geliştirmeleri
 • Her şeyden önemlisi “26 Yaşam Alanında 360° Mükemmellik Çemberi” içinde hayatlarının tüm sorumluluk alanlarında yapılması gerekli işlere odaklanmaları
 • Etkin bir zaman planı stratejisi kazanmaları
 • Yönetim becerilerini hedef kitleye uygun bir şekilde güncellemeleri
 • Kreatif ve sıra dışı düşünce gücü geliştirmeleri ve inovatif düşünebilmeleri
 • Hem kendileri hem çalışma arkadaşları için etkili, optimum ve verimli çalışma stratejileri geliştirmeleri
 • K.A.S.K. alanında (Kişisel, Ailevi, Sosyal, Kurumsal) mükemmelliğe ulaşmak adına, özellikle aileye ve sevdiklerine zaman ayırmalarını sağlayacak; İş ve Hayat dengesini kurabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla yüz yüze koçluk hizmeti veriyoruz.

Yönetici Koçluğunda Marikan Farkı:

Dünya’da sadece bizim uyguladığımız çok özel ve alışılmışın dışındaki yöntemlerimizle Yönetici Koçluğunu teşhis ve uygulama dönemi olarak iki ayrı adımda tamamlıyoruz. Birinci adım olarak; kişilik envanterinizin 360° Mükemmellik Çemberi çerçevesinde tam, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde çıkartılmasını sağlıyoruz. Böylelikle, kendinize (belki de bugüne kadar hiç deneyimlemediğiniz) olağanüstü gerçeklikte bir ayna tutuyoruz. Ben kimim sorunuzun cevabını, tutarlı kişilik haritaları ile raporluyoruz. Bu raporlamaları her biri kendi alanında dünya çapında duayen 12 uzmanla birlikte, 6 aylık bir çalışma ile yapmaktayız. İkinci adımda ise birinci adımda elde ettiğimiz raporlamalar ışığında uygulama kısmına geçiyoruz.

Program Detayları;

Yönetici Koçluğumuzun Kişilik Envanteri Çalışması – Teşhis Dönemi:

 • 12 farklı uzmanla
 • Şirket Merkezinizde yapacağımız
 • Haftada 1 ziyaretle
 • Her biri yaklaşık 3 saat süren
 • 6 ay x 4 hafta toplamda 24 – 26 seanslık özel görüşmelerle raporlama aşamasına gelir.

Yönetici Koçluğumuzun Uygulama Dönemi:

 • 6 aylık 1. Dönem sonunda
 • Size sunacağımız ara ve nihai raporla
 • (Eğer Uygulama Dönemine geçmek isterseniz) 6 aylık uygulama dönemine geçilir.
 • Raporda teşhis ve tespit edilen konularda birebir koçluk hizmeti verilir.

NOT:

İhtiyaç halinde sadece yöneticiler ile değil şirketin tüm çalışanları ile birlikte yaptığımız Kurumsal Koçluk hizmeti de vermekteyiz.

Detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın