Aile Koçluğu

Münir Arıkan, Dünya’da ilk kez kendisi tarafından bilimsel literatüre kazandırılan Aile Zekası © (Family Quotient FQ) kavramı desteğinde, ailelere koçluk yapmaktadır. Bilimsel verilerle, doğru envanter ve testlerle önce kişinin kendini doğru tanımasını sağlar. Ardından ailenin ihtiyacına göre bir program oluşturularak, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile fertlerinin birbirlerini ve isteklerini doğru anlayıp birbirlerine destek olmalarını sağlamayı amaçlar.

Bire bir yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşen bu süreçte;

 • Eşlerin, eş adaylarının ve aile bireylerinin (Çocukların) kendilerini tanımaları
 • Kişilik envanterlerini çıkartmaları
 • Potansiyellerinin farkına varmaları
 • Güçlü ve zayıf yönlerini algılamaları
 • Aile değeri, ilkeleri ve inançlarını belirginleştirmeleri
 • Ebeveynlerin davranışlarının çocuklar üzerindeki etkilerini anlamaları
 • Çocukları anlama ve özgüven inşasını tamamlamak için atılması gereken adımları algılamaları
 • Aile içi kişilik oluşumu ve benlik anlayışlarının farkına varmaları
 • Çocuklarda özgüven sağlama ve özgüvenli çocuk yetiştirmek için yapılması gerekenleri algılamaları
 • Aile içi iletişimi arttıracak etkinlikler düzenlenmesi
 • Etkili bir hayat ve birliktelik planı çıkartmaları
 • Hayat planına uygun ailevi amaçlar belirlemeleri
 • Bu amaçlar için en doğru ortak stratejileri geliştirmeleri
 • Hedeflerini gerçekleştirmek için kaynaklarının farkına varmaları
 • Mevcut olmayan kaynaklar için, bir kaynak geliştirme stratejisi belirlemeleri
 • İçsel ve dışsal iletişimlerini güçlendirmeleri
 • Kişisel ve Ailevi Gelişim dinamiklerini kullanmaları
 • Motivasyonlarını arttırmaları
 • Aile ilişkilerini geliştirmeleri ve aile fertlerinin birbirlerine duygularını anlamak üzere etkinlikler yapılması
 • Her şeyden önemlisi 26 Yaşam Alanında 360° Mükemmellik Çemberi içinde hayatlarının tüm sorumluluk alanlarında özellikle ve özellikle ailevi sorumluluklarının farkına vararak, yapılması gerekli işlere odaklanmaları
 • Etkin bir zaman yönetimi beceri ve stratejileri kazanmaları
 • İş, özel hayat ve aile dengesini kurmaları
 • Aileye ve sevdiklerine doğru bir şekilde zaman ayırmaları için birebir yüz yüze koçluk yapıyoruz.

Program Detayları:

 • Eşlerin bireysel kişilik envanteri çıkartılır
 • Var ise çocukların kişilik envanterleri çıkartılır
 • Aile Zekası kitabımızda ele aldığımız 33 bölümden oluşan bir Kişisel Aile Check Up’ı uygulanır
 • Bu testin sonucunda göre; ailenizdeki ve kişiliğinizdeki (eş olarak) güçlü ve zayıf yönler belirlenir
 • Güçlü ve zayıf yönlerinize uygun çözüm önerileri sunulur
 • Çocuklarınızın kişilik envanterleri ve karakter analizlerine göre onlara özel yetiştirme metodları geliştirilip uygulanır
 • Eşler, çocuklar, akrabalar, komşular ve toplumla birlikte huzur ve mutluluk dolu bir hayat için, bencil değil bütüncül bir bakış açısı kazanacağınız bu programda, çözüm yine sizin kendi ellerinizde olmaktadır.
 • Aile Koçluğu bir aile terapisi değildir. Ailelerin kendilerini ve çocuklarını doğru tanımalarını sağlayarak, çocuk yetiştirme tarzlarındaki ufak değişiklik ile aile fertlerinin birbirlerini, isteklerini, hayal ve hedeflerini doğru bir şekilde anlayıp, birbirlerine destek olmalarını, duygularını paylaşmalarını, duygudaş olabilmelerini ve mutlu bir aile tablosu oluşturmalarına destek olmayı amaçlar.

Bilge Konfüçyüs der ki: 
“Eskiler, erdemin ışığıyla ortalığı aydınlatması için; 
Önce devlet işlerini yoluna koyarlardı. 
Devlet işlerini yoluna koyabilmek için; 
Önce ev işlerini yoluna koyarlardı.
Ev işlerini yoluna koyabilmek için; 
Önce kendi kendilerine çeki düzen verirlerdi. 
Kendilerine çeki düzen verebilmek için;
Önce düşüncelerini yoluna koyarlardı.
Düşüncelerini yoluna koyabilmek içinse; 
Önce bilgi eksikliklerini giderirlerdi.”

Program Detayları:

Aile koçlukları diğer koçluklardan farklı olarak ailenin ihtiyacına göre programlanmaktadır. Envanterler ve yapılan testler sonrasında bir toplantı yapılarak program aile ile birlikte oluşturulur.

Detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın